Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met TGG. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe TGG met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de uitvoering en verbetering van onze dienstverlening zoals het leveren van telecommunicatie/ICT diensten en het uitvoeren van telecommunicatie factuur management, ook wel Telecom Expense Management (TEM) genoemd.
Welke gegevens worden verwerkt
Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. Die gegevens heeft TGG nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen en factureren van een product of dienst. Voor een aantal diensten hebben wij aanvullende informatie nodig om de dienst te kunnen uitvoeren.

SMS
Door TGG worden ten behoeve van de SMS dienstverlening de volgende persoonsgegevens verzameld: persoonlijke naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
* Voor- en achternaam van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support etc.)
* E-mailadres van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.)
* Telefoonnummer van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.)
* Telefoonnummer en/of emailadres van de persoon die de SMS ontvangt.

TEM
Door TGG worden ten behoeve van het factuurmanagement de volgende persoonsgegevens verzameld: persoonlijke naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
* Voor- en achternaam van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support etc.)
* E-mailadres van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.)
* Telefoonnummer van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.)
* Voor- en achternaam van de abonnementhouder van een mobiel telefoonnummer
* Telefoonnummer van de abonnementhouder van een mobiel telefoonnummer

Bewaartermijnen
TGG bewaart de persoonsgegevens voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening.
Dit betekent concreet voor de SMS dienstverlening dat de telefoonnummers en/of emailadressen van de persoon die de SMS ontvangt 6 maanden wordt opgeslagen. Voor TEM dienstverlening betekent dit dat de gesprekgegevens 6 maanden worden bewaard.
De gebruiks- en bewaartermijn van de overige onderstaande persoonsgegevens betreft de gehele duur van relatie.
* Voor- en achternaam van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support etc.);
* E-mailadres van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.);
* Telefoonnummer van de contactpersonen (hoofdgebruiker, facturatie, support, etc.)
Financiële gegevens worden bewaard conform de wettelijke richtlijn die daarvoor is opgesteld.

Gebruik besloten gedeelte website
Indien u medewerker bent van een relatie van TGG, dan kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een lid die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker TGG hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google

Analytics
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt BTG geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekking aan derden
TGG verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van TGG bepaalde werkzaamheden verrichten.
Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet
U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten of dienstverlening. Indien u meer informatie wilt over TGG, ons privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacy toezichthouder.
Telegrootgebruik B.V.
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden
088 – 3532222 of 088 3532200
www.telegrootgebruik.nl

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 31 juli 2018.

BTG Services

is de serviceorganisatie van de Nederlandse Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG).

Exclusief voor leden van BTG leveren wij diensten en inkoopvoordelen rondom telecommunicatieproducten en -diensten. Ook handelt BTG Services de administratieve verwerking van complexe facturering af zodat u meer overzicht krijgt, bijvoorbeeld voor bedrijven met veel vestigingen.

Webshop Mobiele hardware

Via deze webshop kunnen BTG Services deelnemers eenvoudig bestellingen plaatsen voor smartphones, accessoires, mobiele diensten en services.

LOGIN

Webshop BTG Services Glasvezel shop

Via deze webshop kunnen BTG Services deelnemers internetverbindingen op basis van ADSL en SDSL bestellen. Het assortiment loopt van een eenvoudige ADSL-verbinding voor een thuiswerker tot een zakelijke SDSL-verbinding met een snelheid van 20Mbit.

LOGIN

Inkoopvoordeel

Van de leden voor de leden

Meer weten

Aanmelden nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.