Het complete dienstenportfolio van BTG Servicesop een rij
Hét serviceplatform voor inkoop en advies rond advanced IT en Telecom
Lees hier alles over de diensten van BTG Services!
Advies en inkoop voor IT en Telecom
Klik Hier
Vorige slide
Volgende slide

Circulaire IT is een belangrijke schakel naar circulaire economie

Circulaire initiatieven leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de economie. Circulariteit is een belangrijk maatschappelijk thema en BTG heeft hiervoor een Expertgroep Circulaire IT opgezet. Hierin wisselen vertegenwoordigers uit de industrie en IT-managers binnen organisaties kennis en informatie uit over de rol en invulling van dit relatief jonge vakgebied.

Ook BTG Services beschikt over een portfolio aan producten en diensten om haar klanten te helpen bij het verantwoord inzetten van refurbished apparatuur. Van een compleet datacenter tot smartphones. Bij circulaire IT gaat et erom dat we het hergebruik van grondstoffen stimuleren en gelijktijdig de levensduur van producten verlengen.

Volledig circulair

In een volledig circulaire economie bestaat er geen elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd. Vooralsnog is dat geen werkelijkheid, maar wel vinden we partijen en initiatieven in het land die werken volgens de circulariteitsgedachte. Er is immers werk aan de winkel, óók voor de ICT-branche.. Producten en hun onderdelen moeten behouden blijven en een zo lang mogelijke levensduur hebben. Zodoende hoeven er minder nieuwe grondstoffen te worden aangeboord en krijgen ze een tweede leven. De instrumenten die hiervoor kunnen worden ingezet zijn reparatie van apparatuur, recycling en het reviseren van bestaande apparaten, oftewel: refurbishment. Zo wordt e-waste zo veel mogelijk voorkomen.

Een grotere rol

Nu meer organisaties doordrongen raken van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de wereld en het milieu, gaat circulaire IT een grotere rol spelen. Het corona-virus heeft begin 2020 gezorgd voor schaarste van telecommunicatieproducten, vanwege het sluiten van fabrieken. Daardoor is de vraag naar refurbished producten toegenomen.

In het portfolio van BTG Services vind je een aantal interessante producten en diensten die aangeboden worden via de webshop. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot advisering of het vinden van verdieping middels rapporten en onderzoeken.

ICT Hardware

Online shop voor het bestellen van smartphones (refurbished), endpoint- en netwerk-devices en accessoires

Alleen voor TGG leden

Klik hier voor de webshop
Klik hier

Lidmaatschap BTG

Klik hier om lid te worden bij BTG

Word lid