Het complete dienstenportfolio van TGG op een rij
Hét serviceplatform voor inkoop en advies rond advanced IT en Telecom
Lees hier alles over de diensten van TGG!
Advies en inkoop voor IT en Telecom
Klik Hier
Vorige slide
Volgende slide

Sturen op jouw telecom en ICT kosten

Telecom Expense Management (TEM) is een dienst die al jaren afgenomen wordt door TGG klanten naar tevredenheid. Wij zijn daar ook echt uniek in. TEM geeft bedrijven inzicht in kosten: telecom maar binnenkort ook ICT kosten van bijvoorbeeld licenties. Jij kunt daardoor als telecom of ICT manager sturen op data die beschikbaar wordt gemaakt in een portal. Zo kun je op medewerkersniveau de kosten zien, maar ook de kosten verdisconteren naar de juiste afdelingen en kostenplaatsen. Dit scheelt veel tijd en geeft het management sturing. Zit je nog op budget, haal je alles uit het contract, kunnen onnodige simmetjes worden afgevloeid of wordt het tijd voor leasing i.p.v. koop. Ons TEM team staat klaar om persoonlijk advies te geven als er nog vragen bij je opkomen. Hoe we dat doen lees je onderstaand.

Factuurverwerking

Al meer dan 20 jaar verzorgen wij voor u de factuurafhandeling van al uw telecommunicatieproducten en -diensten.

Wij verwerken de facturen van alle operators. TGG verzorgt de verwerking en tijdige betaling van telecomfacturen voor een groot aantal deelnemers en de voorfinanciering van alle betaalverkeer met de operators. De voordelen van gezamenlijke factuurafhandeling door TGG zijn:

Aanlevering van factuurberichten kan in diverse vormen geschieden, zoals EDI (EAN), HTML, hard copy, etc. en facturen mogen afkomstig zijn van alle operators, inclusief operators die geen regeling kennen met TGG.

TGG kan facturen afleveren in het EAN-standaardtelecomfactuur-formaat. Deze standaard wordt door EAN onderhouden en is voor alle partijen gelijk. Inhoudelijk blijft de factuur vanzelfsprekend ongewijzigd.

Ongeacht de dienst die u afneemt en bij welke operator, u betaalt altijd via één rekeningnummer.

Ongeacht de hoeveelheid afgenomen diensten of het aantal operators waarvan u diensten afneemt, u ontvangt maandelijks één totaaloverzicht van de door u ontvangen elektronische berichten (dit is het Afstemmingsoverzicht).

Doordat uitvoering van TGG-kortingsregelingen kan worden gekoppeld aan het gebruik van het factuurproces kan TGG controleren of alles conform de gemaakte afspraken verloopt.

TGG kent een omvangrijk volume van betaalverkeer. Als gevolg hiervan is het mogelijk afspraken te maken met operators over de wijze waarop betaalverkeer wordt onderhouden. Het hierdoor behaalde voordeel komt ten gunste van gebruikers van het TGG-factuurproces.

TGG heeft inmiddels jaren ervaring in factuur- en betaalverkeer met operators. U kunt daar uw voordeel mee doen. Verhelpen van betwistingen en incidenten en uitvoeren van procedures die zich kunnen voordoen in factuur- en betaalverkeer behoren tot de dagelijkse werkzaamheden van TGG.

U kunt zelf het gewenste formaat en de samenstelling van de door u gewenste financiële rapportages over het betaalverkeer met TGG afspreken. Managementrapportages inzake de aard van het verbruik ontvangt u van uw leverancier(s). De wijze waarop het betaalverkeer tussen uw organisatie en TGG wordt afgehandeld kunt u eveneens met TGG bespreken.

Rapportage

Via onze Online Portal maken wij, per organisatie, standaard financiële rapportages beschikbaar, gebaseerd op actuele factuurinformatie per maand en per jaar. Hiervoor wordt per deelnemende organisatie een pagina beschikbaar gemaakt waarop de betreffende informatie wordt gepresenteerd. De rapportage pagina is beschikbaar voor alle organisaties die gebruik maken van de factuurverwerking van Telegrootgebruik.

Welke rapportages?

Rapportage variant per aanbieder en per dienst
De financiële rapportages van alle diensten/aanbieders waarvoor TGG factuurinformatie verwerkt, is per maand voor het lopende en het voorgaande jaar beschikbaar.

Rapportage per factuurperiode per aanbieder en dienst
U selecteert van welke aanbieder en dienst een rapportage moet worden gemaakt, over welk jaar en of deze in- of exclusief BTW moet zijn. Afhankelijk van de dienst kunt u doorklikken tot op locatieniveau,  niveau van de lijnnaam of de medewerker.

Per dienst wordt per factuurperiode geaggregeerde factuur detailinformatie per kostensoort gepresenteerd. Welke kostensoorten dit zijn en wat daarvan de omschrijving is varieert per aanbieder en per dienst. TGG mag geen factuurinformatie aanpassen, ook de meest onbegrijpelijke omschrijvingen worden doorgegeven zoals deze zijn ontvangen van de betrokken aanbieder.

Credit facturen en vergoedingen van aanbieders worden in de rapportage verwerkt in de maand of het jaar waarin een credit of vergoeding beschikbaar komt.

In de rapportage ‘totaaloverzicht’, ziet u ook diensten waarvan uw organisatie mogelijk geen gebruik meer maakt of diensten die inmiddels zijn ondergebracht bij een andere leverancier. Wanneer deze situatie zich voordoet, wordt dit veroorzaakt door factuurinformatie uit voorgaande jaren in het TGG systeem. Het rapportage resultaat kunt u exporteren naar .CSV.

Ongelijke factuurmomenten
Telegrootgebruik ontvangt dagelijks factuurberichten van aanbieders, deze zijn direct in de rapportage module beschikbaar. De factuurmomenten van aanbieders zijn ongelijk. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat u de factuurinformatie van dienst A al beschikbaar hebt, en de factuurinformatie van dienst B nog moet komen. U ontvangt een notifier van TGG zodra er nieuwe informatie via uw persoonlijke online rapportage pagina beschikbaar is.

Specifieke rapportage varianten
Specifieke rapportage varianten, inclusief doorbelastingsinformatie, boekingsstaten e.d. en complete detail factuurinformatie wordt via een aparte pagina geleverd aan organisaties die van de rapportage dienstverlening gebruik maken.

Voorwaarden
Aan het gebruik van de organisatie specifieke rapportages pagina op tgg.nl zijn kosten verbonden. Deze bedragen €50,00 per maand, ongeacht het aantal per organisatie gerapporteerde diensten en gebruikers van de rapportage pagina binnen uw organisatie. U kunt alleen gebruik maken van de rapportage pagina indien u beschikt over een logincode op tgg.nl en de koppeling is gemaakt tussen uw logincode en de rapportage pagina van uw organisatie op tgg.nl.

ICT Hardware

Online shop voor het bestellen van smartphones (refurbished), endpoint- en netwerk-devices en accessoires

Alleen voor BTG leden

Klik hier voor de webshop
Klik hier

Telecom Expense Management

TGG is specialist op het gebied van TEM (Telecom Expense Management)

Alleen voor BTG leden

Meer weten over TEM. Inloggen naar het portal? Klik hier.
Meer weten

Connectiviteit

Koper-, glasvezel- en radiostraalverbindingen in praktisch elke gewenste bandbreedte. Plus Internet en IP-VPN.

Alleen voor BTG leden

Meer weten over connectiviteit en verbindingen? Klik hier.
Meer weten

Lidmaatschap BTG

Klik hier om lid te worden bij BTG

Word lid