Smart connectivity voor een slimme en duurzame toekomst met TGG Services

Connected impact is het jaarthema van BTG. Dit staat in nauw verband met smart connectivity. TGG, de dochterorganisatie van BTG, sluit in die zin perfect aan bij het ontwikkelen van services voor slimme en duurzame steden. BTG is knowledge driven en TGG is service driven. Voor de uitwerking van de diverse services met name voor steden, is dit verankerd binnen een van de BTG Expertgroepen.

Door Petra Claessen, CEO van BTG/TGG Services

BTG en TGG hebben een gedeelde visie en waarden, met andere proposities

BTG bestaat 35 jaar en TGG bestaat 25 jaar. Beide zijn opgericht op verzoek van de markt. Daar waar TGG zich in het recente verleden vooral richtte op TEM (Telecom Expense Management), op sms-diensten, het leveren via partners van hardware en connectiviteit met de MNO’s, is een mindshift gemaakt naar het leveren van services.

Onafhankelijke attitude

Ook is op vraag vanuit de gemeentes ingespeeld, door te werken aan een gebundelde vraagstelling, en een pool van deskundigen aangetrokken. Deze veelal technische professionals worden momenteel ingezet via TGG bij gemeentes en zij ontzorgen op de diverse deelgebieden van de digitale infrastructuur. De vraag doet zich voor: ‘waarom worden deze professionals gezocht via TGG?’. Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden. Omdat we vanuit de vereniging werken aan deskundigheidsbevordering, het halen en brengen van kennis en kunde, kunnen we dit verder uitrollen via onze dochterorganisatie TGG in de vorm van services. Vanuit deze onafhankelij ke attitude als dé branche vereniging voor ICT/Telecom, kunnen wij voldoen aan deze vraag. BTG & TGG werken nauw samen om te kunnen voldoen aan vraag en aanbod.

Van een smart city naar smart society met inzet via TGG

Van een smart city kunnen we eigenlij k al niet meer spreken. Aspecten omtrent mobiliteit, duurzaamheid, stadsreputatie, industrie, educatie en gezondheidszorg hebben allemaal te maken met digitale connectiviteit. Een smart city is een slimme

stad waarbij informatietechnologie en het Internet of Things ingezet worden om de stad te beheren en te besturen. De stad moet hierdoor duurzamer en efficiënter zijn, ervoor zorgen dat inwoners, forensen en bezoekers eenvoudig binnen de stad kunnen reizen, waar economische groei kan plaatsvinden, openbare veiligheid als de veiligheidsbeleving wordt gewaarborgd en de stad voortdurend werkt aan het verbeteren van het imago en de reputatie. Maar nogmaals, van alleen het realiseren van een smart city kunnen we niet meer spreken. De ontwikkeling gaat veel verder. Als BTG en TGG werken wij samen met solution partners om oplossingen te realiseren om onze doelstellingen te realiseren en die gaan veel verder dan alleen het nastreven van een smart city. Een smart society is een benaming die veel beter past bij de innovatieve ontwikkelingen omtrent digitalisering die met elkaar verbonden zijn.

Meer over onze dochteronderneming TGG

Onze dochteronderneming TGG zorgt voor het leveren van digitale services. En die services hebben allemaal te maken met ICT/ Telecom. Denk ook aan data science en cybersecurity. Hiervoor maakt BTG samen met haar solution partners de businessproposities en lost daarmee marktimperfecties op. Het is daarbij voor ons van belang dat we mensen bij elkaar kunnen brengen. Steeds meer onderdelen van onze samenleving worden slimmer, denk daarbij aan de gezondheidszorg, maar ook scholen en universiteiten. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, de leden van BTG een klanten van TGG en het leveren van diensten rondom de inkoop van telecommunicatieproducten en –diensten, van levering tot aan administratieve verwerking, neemt TGG Services voor haar rekening om zo bij te kunnen dragen aan een samenleving die digitaal steeds slimmer wordt en slim verbonden is. BTG/TGG werken op deze wijze stevig aan digitale connectiviteit.

TGG & BTG helpen met oplossingen bij ICT/Telecom vraagstukken

BTG en TGG zijn complementair aan elkaar en lossen samen met onze leden, klanten en solution partners, marktimperfecties op. Werd dit voorheen gedaan door de meer traditionele product- en diensten portfolio, nu slaan we de handen ineen aan de TGG-kant, samen met partners. Ter realisatie van de diverse services, heeft TGG onlangs een Service Platform opgericht.

Een serviceplatform met drie pijlers

Dit schema laat duidelijk zien waar TGG momenteel voor staat: een zeer eigentijdse service-organisatie, waar plaats en ruimte is voor de ongoing business (de meer traditionele producten en diensten waarmee TGG ‘groot mee is geworden’ en waar mee we nog steeds onze leden en llanten, ontzorgen en dit willen we vooral blijven doen. Aan de andere kant heeft TGG inmiddels een nieuwe lijn ontwikkeld, met name op het vlak van een consultancypropositie, waarmee we steden kunnen ontzorgen. Ontzorgen en helpen met het oplossen van marktimperfecties op het vlak van de digitale infrastructuur. Op deze wijze zet TGG zich al in bij de diverse gemeentes. Almere is hiervan een heel goed voorbeeld. In combinatie met de solution partners van BTG (veelal grote bedrijven en organisaties) helpen wij vanuit de TGG bij gemeentes door de inzet te leveren van technische deskundigen. Deze vraag om specifieke en technische kennis, doet zich steeds meer voor en daar speelt TGG adequaat op in. TGG voldoet aan de vraag vanuit de markt en ook hier kunnen we met recht zeggen: TGG building bridges in a digital environment.

Van denken naar doen

TGG is er gereed voor om samen met onze partners te werken van idee naar executie, van consultancy-inzet naar concrete realisatie van projecten. We huldigen ook het motto van denken (10 procent) naar doen (90 procent). In dit construct werken we ook samen met Young Professionals. Het is daarnaast de combinatie van het leveren

van Young Professionals, in combinatie met professionals, en vanuit onze onafhankelijke attitude (want we werken met diverse partners) dat TGG Services, gebaseerd op de content van de BTG Vereniging, interessant is om in te zetten bij bedrijven en organisaties. We zijn er klaar voor om deze stappen te gaan zetten. En er ligt meer in het verschiet, zoals het ontwikkelingen van TGG Service Cloud. Maar daarover meer in ons volgende BTG/TGG In Business Magazine van november 2021.

Van idee naar executie, van consultancy-inzet naar concrete realisatie van projecten

ICT Hardware

Online shop voor het bestellen van smartphones (refurbished), endpoint- en netwerk-devices en accessoires

Alleen voor BTG Services leden

Klik hier voor de webshop
Klik hier

Telecom Expense Management

BTG Services is specialist op het gebied van TEM (Telecom Expense Management)

Alleen voor TGG leden

Meer weten over TEM. Inloggen naar het portal? Klik hier.
Meer weten

Connectiviteit

Koper-, glasvezel- en radiostraalverbindingen in praktisch elke gewenste bandbreedte. Plus Internet en IP-VPN.

Alleen voor BTG Services leden

Meer weten over connectiviteit en verbindingen? Klik hier.
Meer weten

Lidmaatschap BTG

Klik hier om lid te worden bij BTG

Word lid