Deskundig en onafhankelijk telecom – en ICT advies

Met Second Opinion biedt BTG Services een deskundig en onafhankelijk advies op het gebied van telecommunicatie en ICT. Het biedt houvast, inzichten en meer zekerheid over de risico’s en impact van een specifiek vraagstuk. Samen met partner Arcadis analyseert en adviseert BTG Services over complexe telecom en ICT vraagstukken. Dit advies moet zekerheid geven ten aanzien van besluiten die genomen worden.

Kijk bijvoorbeeld naar producten en diensten die ontwikkelt worden vanuit Internet of Things (IoT), vraag en aanbod groeien de laatste jaren razendsnel. Dit brengt enorme kansen maar ook zeker uitdagingen met zich mee. Het integreren van nieuwe IoT oplossingen kan namelijk een grote impact hebben op de huidige ICT-architectuur. Een Second Opinion van BTG Services is ondersteunend, geeft houvast en biedt meer zekerheid. Middels een impact analyse worden de risico’s afgedekt.
De Second Opinion is gefaseerd in vier stappen:

Analyse van het vraagstuk
In een oriënterend gesprek maken we duidelijk waarover advies moet worden gegeven en waarom. Het vraagstuk wordt geïnventariseerd en geanalyseerd en mogelijke eerste onduidelijkheden van het vraagstuk worden blootgelegd. BTG voert een integriteitscheck uit zodat er geen belangenverstrengeling kan ontstaan.

Plan van aanpak

Als opvolging van de analyse van het vraagstuk volgt de uitwerking van een plan van aanpak. Een diepte-interview over het desbetreffende vraagstuk dient hiervoor als basis. In dit interview komen onderwerpen als probleemstelling, hulpvraag, doelstelling, betrokken partijen en inzage in voorstellen en offertes aan de orde. Een offerte is onderdeel van het plan van aanpak.

Advies
Het opgestelde plan van aanpak wordt uitgewerkt tot een definitief advies, dit kan gezien worden als Second Opinion. Het antwoord op de Second Opinion moet de klant zekerheden geven ten aanzien van de besluiten die moeten worden genomen over het vraagstuk.

Evaluatie

Na afloop van het Second Opinion traject volgt een gezamenlijke evaluatie. De hamvraag van deze evaluatie is: ‘’Heeft de Second Opinion u geholpen bij de besluitvorming omtrent het desbetreffende vraagstuk?’’

Benieuwd naar wat de Second Opinion van TGG voor uw onderneming kan betekenen?

ICT Hardware

Online shop voor het bestellen van smartphones (refurbished), endpoint- en netwerk-devices en accessoires

Alleen voor BTG leden

Klik hier voor de webshop
Klik hier

Telecom Expense Management

TGG is specialist op het gebied van TEM (Telecom Expense Management)

Alleen voor BTG leden

Meer weten over TEM. Inloggen naar het portal? Klik hier.
Meer weten

Connectiviteit

Koper-, glasvezel- en radiostraalverbindingen in praktisch elke gewenste bandbreedte. Plus Internet en IP-VPN.

Alleen voor BTG leden

Meer weten over connectiviteit en verbindingen? Klik hier.
Meer weten

Lidmaatschap BTG

Klik hier om lid te worden bij BTG

Word lid